Βιβλιογραφία

Ο ΕΛΑΣ

Συντάκτης

Σαράφης, Στέφανος

Έτος Δημοσίευσης

1984

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα