Βιβλιογραφία

«Εμφύλιος Πόλεμος (1943-1949): Το τέλος των μύθων και η στροφή προς το μαζικό επίπεδο»

Συντάκτης

Καλύβας, Στάθης

Έτος Δημοσίευσης

2004

Τύπος

book section

Τίτλος Δημοσίευσης

Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης και Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης (επιμ.), Ιστοριογραφία της Νεότερης και Σύγχρονης Ελλάδας: 1833-2002

Σελίδες

597-628

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα