Βιβλιογραφία

Η Ελλάδα στη δεκαετία 1940-1950. Βιβλιογραφικός Οδηγός. Ιστοριογραφία και μνήμη από τις μέρες του Πολέμου έως το 2019

Συντάκτης

Φλάισερ, Χάγκεν

Έτος Δημοσίευσης

2019

Τύπος

Βιβλίο

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Θεμέλιο

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα

Με τη συνεργασία του Μάνου Αυγερίδη στη βιβλιογραφική έρευνα και καταγραφή