Βιβλιογραφία

"Guerillas and Counter-Insurgency"

Συντάκτης

Shepherd, Ben

Έτος Δημοσίευσης

2015

Τύπος

journal article

Τίτλος Δημοσίευσης

The Cambridge History of the Second World War

Σελίδες

690-715

Τεύχος

Τόμος

Volume One: Fighting the War

Εκδότης

Cambridge University Press

Τοποθεσία

Cambridge

Απόσπασμα