Βιβλιογραφία

Occupation and Resistance: The Greek Agony, 1941-1944

Συντάκτης

Hondros, John Louis

Έτος Δημοσίευσης

1983

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Pella Publishing Company

Τοποθεσία

Απόσπασμα

Λέξεις κλειδιά