Βιβλιογραφία

Τραύμα και Μνήμη. Η πεζογραφία των πολιτικών προσφύγων

Συντάκτης

Αποστολίδου, Βενετία

Έτος Δημοσίευσης

2010

Τύπος

Βιβλίο

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Πόλις

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα