Βιβλιογραφία

Η Ελλάδα στη δεκαετία του ’80: κοινωνικό, πολιτικό και πολιτισμικό λεξικό

Συντάκτης

Βαμβακάς, Βασίλης; Παναγιωτόπουλος, Παναγής (επιμ.)

Έτος Δημοσίευσης

2010

Τύπος

Βιβλίο

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Το Πέρασμα

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα

Λέξεις κλειδιά