Βιβλιογραφία

Ασέο: Τι απέγιναν οι εβδομήντα χιλιάδες Εβραίοι της Θεσσαλονίκης; - Σεμπρούν-Βίζελ: Η σιωπή είναι αβάσταχτη

Συντάκτης

Asseo, Henriette; Semprun, Jorge; Wiesel, Elie

Έτος Δημοσίευσης

1997

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Νησίδες

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα