Βιβλιογραφία

Remembering Cable Street: Fascism and Anti-Fascism in British Society

Συντάκτης

Kushner, Tony; Valman, Nadia

Έτος Δημοσίευσης

1999

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Vallentine Mitchell

Τοποθεσία

Απόσπασμα