Βιβλιογραφία

«Αλλού και εδώ… Ηθικαί και υλικαί αμοιβαί εις την Γαλλίαν. Παραγνώρισις και διώξεις εις την Ελλάδα»

Συντάκτης

Γιαννακουλόπουλος, Κωνσταντίνος

Έτος Δημοσίευσης

1961

Τύπος

newspaper article

Τίτλος Δημοσίευσης

Ιστορικόν Αρχείον Εθνικής Αντιστάσεως

Σελίδες

42-45

Τεύχος

29-30

Τόμος

Εκδότης

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα