Βιβλιογραφία

Τα Χρόνια της Ιταλικής και Γερμανικής κατοχής και της Εθνικής Αντίστασης στην Κεφαλλονιά και Ιθάκη

Συντάκτης

Λουκάτος, Σπύρος

Έτος Δημοσίευσης

1997

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Αλκυών

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα