Βιβλιογραφία

Η μάχη της Κρήτης. Τα μετά την Μάχην, η Αντίστασις

Συντάκτης

Παΐζης, Ιωάννης

Έτος Δημοσίευσης

1971

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα