Βιβλιογραφία

The Legacy of Nazi Occupation. Patriotic Memory and National Recovery in Western Europe, 1945-1965

Συντάκτης

Lagrou, Pieter

Έτος Δημοσίευσης

2000

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

ambridge University Press

Τοποθεσία

Cambridge

Απόσπασμα