Βιβλιογραφία

"Transnational History: A New Paradigm for Anti-Fascist Studies?"

Συντάκτης

García, Hugo

Έτος Δημοσίευσης

2016

Τύπος

journal article

Τίτλος Δημοσίευσης

Contemporary European History

Σελίδες

563-572

Τεύχος

4

Τόμος

25

Εκδότης

Τοποθεσία

Απόσπασμα

Anti-fascism – a hallmark of the left since the 1930s, and a vague term for active opposition to Italian fascism, German Nazism and similar movements in the interwar period – used to be studied as a brief episode in the history of European nation states.