Βιβλιογραφία

«Αναμνήσεις από την Αντίσταση»

Συντάκτης

Αυγερόπουλος, Γεράσιμος

Έτος Δημοσίευσης

1978

Τύπος

journal article

Τίτλος Δημοσίευσης

Εθνική Αντίσταση

Σελίδες

13-18

Τεύχος

Τόμος

14

Εκδότης

Τοποθεσία

Απόσπασμα

Λέξεις κλειδιά