Βιβλιογραφία

Από την Κατοχή στον Εμφύλιο: η μεγάλη ευθύνη των συμμάχων: ένα βιβλίο – συνέντευξη στον Σοφοκλή Γ. Δημητρακόπουλο

Συντάκτης

Αγγελόπουλος, Άγγελος Θ.

Έτος Δημοσίευσης

1994

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Παρουσία

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα

Είναι σε όλους γνωστός ο Καθηγητής και Ακαδημαϊκός Άγγελος Θ. Αγγελόπουλος. Άνθρωπος με μακρότατη επιστημονική και πνευματική παρουσία και ακτινοβολία σε παγκόσμια κλίμακα, έχει χαράξει με το πρωτοποριακό του έργο καινούριους δρόμους για την αποτελεσματικ