Βιβλιογραφία

Τετράδια ημερολογίου 1939-1953

Συντάκτης

Θεοτοκάς, Γιώργος

Έτος Δημοσίευσης

1988

Τύπος

Βιβλίο

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Βιβλιοπωλείον της Εστίας

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα

Λέξεις κλειδιά