Βιβλιογραφία

Το όπλο παρά πόδα. Οι πολιτικοί πρόσφυγες του εμφυλίου πολέμου στην Ανατολική Ευρώπη

Συντάκτης

Βουτυρά, Ευτυχία; Δαλκαβούκης, Βασίλης; Μαραντζίδης, Νίκος; Μποντίλα, Μαρία (επιμ.)

Έτος Δημοσίευσης

2005

Τύπος

Συλλογικός τόμος

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Τοποθεσία

Θεσσαλονίκη

Απόσπασμα