Βιβλιογραφία

«Οι οργανώσεις της Εθνικής Αντίστασης: καταγραφή και ανάλυση»

Συντάκτης

Χανδρινός, Ιάσονας

Έτος Δημοσίευσης

2010

Τύπος

book section

Τίτλος Δημοσίευσης

Χ. Φλάισερ (επιμ.), Κατοχή-Αντίσταση 1941-1944

Σελίδες

77-108

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

εφ. Τα Νέα

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα