Βιβλιογραφία

Ο αντισυμμοριακός αγών 1945-1949

Συντάκτης

Ζαφειρόπουλος, Δημήτριος

Έτος Δημοσίευσης

1956

Τύπος

Βιβλίο

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα