Βιβλιογραφία

"Black Internationalism, Subaltern Cosmopolitanism, and the Spatial Politics of Antifascism"

Συντάκτης

Featherstone, David

Έτος Δημοσίευσης

2013

Τύπος

journal article

Τίτλος Δημοσίευσης

Annals of the Association of American Geographers

Σελίδες

1406-1420

Τεύχος

6

Τόμος

103

Εκδότης

Τοποθεσία

Απόσπασμα