Βιβλιογραφία

Αντί του μάνα χολήν

Συντάκτης

Κρανιάς, Αριστείδης

Έτος Δημοσίευσης

1973

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα