Βιβλιογραφία

The Politics of Memory in Postwar Europe

Συντάκτης

Lebow, Richard Ned; Kansteiner, Wulf; Fogu, Claudio (ed.)

Έτος Δημοσίευσης

2006

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Duke University Press

Τοποθεσία

London; New York

Απόσπασμα

Λέξεις κλειδιά