Βιβλιογραφία

Χίλια σκοτωμένα παιδιά της ΕΠΟΝ

Συντάκτης

Ανταίος, Πέτρος

Έτος Δημοσίευσης

1986

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Εκδόσεις ΕΠΟΝ

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα