Βιβλιογραφία

Ο πόλεμος στη Μάνη. Κατοχή, Αντίσταση, Εμφύλιος, μέσα από τις αφηγήσεις πρωταγωνιστών και ανέκδοτες πηγές

Συντάκτης

Καρακατσιάνης, Γιάννης

Έτος Δημοσίευσης

2014

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Αδούλωτη Μάνη

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα