Βιβλιογραφία

Ήρωες και ηρωισμοί στην μάχη της Κρήτης

Συντάκτης

Γύπαρης, Παύλος

Έτος Δημοσίευσης

1954

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα