Βιβλιογραφία

Ο στρατός στην ελληνική πολιτική

Συντάκτης

Βερέμης, Θάνος

Έτος Δημοσίευσης

2000

Τύπος

Βιβλίο

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Κούριερ

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα

Λέξεις κλειδιά