Βιβλιογραφία

«Από την Καζέρτα έως την απελευθέρωση»

Συντάκτης

Αστερινός, Δημήτριος

Έτος Δημοσίευσης

1974

Τύπος

journal article

Τίτλος Δημοσίευσης

Ιστορία

Σελίδες

14-18

Τεύχος

Τόμος

76

Εκδότης

Τοποθεσία

Απόσπασμα