Βιβλιογραφία

Fire and Blood: The European Civil War, 1914-1945

Συντάκτης

Traverso, Enzo

Έτος Δημοσίευσης

2016

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Verso Books

Τοποθεσία

Απόσπασμα