Βιβλιογραφία

«Δωσιλογισμός και ιστοριογραφία. Από την πολιτική στην κοινωνική ιστορία του δωσιλογισμού»

Συντάκτης

Κουσουρής, Δημήτρης

Έτος Δημοσίευσης

2015

Τύπος

book section

Τίτλος Δημοσίευσης

Κ. Γαρδίκα κ.ά. (επιμ.), Η μακρά σκιά της δεκαετίας του ’40. Πόλεμος-Κατοχή-Αντίσταση-Εμφύλιος

Σελίδες

229-243

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Αλεξάνδρεια

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα