Βιβλιογραφία

Γράφοντας από τη φυλακή. Όψεις της υποκειμενικότητας των πολιτικών κρατουμένων

Συντάκτης

Λαμπροπούλου, Δήμητρα

Έτος Δημοσίευσης

1999

Τύπος

Βιβλίο

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Νεφέλη

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα