Βιβλιογραφία

After Hitler: Recivilizing Germans, 1945-1995

Συντάκτης

Jarausch, Konrad H.

Έτος Δημοσίευσης

2008

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Oxford University Press

Τοποθεσία

Απόσπασμα