Βιβλιογραφία

«Η βία του πολέμου: Ελλάδα, 1941-1949»

Συντάκτης

Βόγλης, Πολυμέρης

Έτος Δημοσίευσης

2017

Τύπος

presentation

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Τοποθεσία

Πανεπιστημίου Αιγαίου

Απόσπασμα