Βιβλιογραφία

«Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στην πρόκληση της Ιστορίας 1940-1945»

Συντάκτης

Παπαθανασίου, Ιωάννα

Έτος Δημοσίευσης

2007

Τύπος

Book section

Τίτλος Δημοσίευσης

Χ. Χαζηϊωσήφ, Π. Παπαστράτης (επιμ.), Ιστορία της Ελλάδος του 20ού αιώνα

Σελίδες

79-151

Τεύχος

Τόμος

Γ2

Εκδότης

Βιβλιόραμα

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα