Βιβλιογραφία

Ο Μυστικός Αγώνας της Εθνικής Αντιστάσεως ΕΔΕΣ-ΕΟΕΑ. Απόρρητα έγγραφα-άγνωστες πτυχές. Το χρέος μου προς την αλήθεια 55 χρόνια μετά

Συντάκτης

Παπαπαντολέοντος, Αντώνιος

Έτος Δημοσίευσης

1997

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Ελεύθερη Σκέψις

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα