Βιβλιογραφία

«“Ο Εμφύλιος μέσα τους”. Σύγχρονες ερμηνείες για τη δεκαετία 1940-1950 και πολιτικές διαμάχες στην ελληνική μετανεωτερικότητα»

Συντάκτης

Τζούκας, Βαγγέλης

Έτος Δημοσίευσης

2012

Τύπος

book section

Τίτλος Δημοσίευσης

Β. Δαλκαβούκης κ.ά. (επιμ.), Αφηγήσεις για τη δεκαετία του 1940. Από το λόγο του κατοχικού κράτους στη μετανεωτερική ιστοριογραφία

Σελίδες

399-416

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Επίκεντρο

Τοποθεσία

Θεσσαλονίκη

Απόσπασμα