Βιβλιογραφία

Πολιτικές για τον έλεγχο του εθνικού παρελθόντος από το καθεστώς της 21ης Απριλίου. Ιστορικές Επέτειοι και Μνημεία της Επταετίας

Συντάκτης

Κούκη, Ελένη

Έτος Δημοσίευσης

2016

Τύπος

PhD thesis

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, ΕΚΠΑ

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα