Βιβλιογραφία

Χαϊδάρι, 8 Σεπτεμβρίου 1944. Η Αόρατη Στρατιά στο απόσπασμα

Συντάκτης

Σβολόπουλος, Κωνσταντίνος

Έτος Δημοσίευσης

2002

Τύπος

Βιβλίο

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Πατάκης

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα