Βιβλιογραφία

«Οι γιορτές μίσους και οι πόλεμοι της δημόσιας μνήμης (1950-2000): από το τραύμα των ηττημένων στο τραύμα των νικητών»

Συντάκτης

Αντωνίου, Γιώργος

Έτος Δημοσίευσης

2013

Τύπος

book section

Τίτλος Δημοσίευσης

Γ. Αντωνίου, Ν. Δεμερτζής και Ε. Πασχαλούδη (επιμ.), Εμφύλιος, πολιτισμικό τραύμα

Σελίδες

215-249

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Εκδόσεις Αλεξάνδρεια

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα