Βιβλιογραφία

“Victims of Genocide and National Memory: Belgium, France and the Netherlands 1945-1965”

Συντάκτης

Lagrou, Pieter

Έτος Δημοσίευσης

1997

Τύπος

journal article

Τίτλος Δημοσίευσης

Past and Present

Σελίδες

181-222

Τεύχος

1

Τόμος

154

Εκδότης

Τοποθεσία

Απόσπασμα