Βιβλιογραφία

Θύμιος Δεδούσης, λοχαγός-βουλευτής, ο εθνομάρτυς αγωνιστής

Συντάκτης

Δεδούσης, Ιωάννης

Έτος Δημοσίευσης

1949

Τύπος

Βιβλίο

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα