Βιβλιογραφία

Antifascisms: Cultural Politics in Italy, 1943-46: Benedetto Croce and the Liberals, Carlo Levi and the "Actionists"

Συντάκτης

Ward, David

Έτος Δημοσίευσης

1996

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Fairleigh Dickinson Univ Press

Τοποθεσία

Απόσπασμα