Βιβλιογραφία

Η Αποκατάσταση των Ελλήνων Επαναπατρισθέντων Πολιτικών Προσφύγων

Συντάκτης

Σουλτανιά, Κατερίνα

Έτος Δημοσίευσης

2002

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Έλλα

Τοποθεσία

Λάρισα

Απόσπασμα