Βιβλιογραφία

Το αντάρτικο του ΕΔΕΣ στην Ήπειρο. Στόχοι, δράση και αποτελέσματα Ιούλιος 1942-Δεκέμβριος 1944

Συντάκτης

Φλιτούρης, Αθανάσιος

Έτος Δημοσίευσης

1998

Τύπος

thesis

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Τοποθεσία

Ιωάννινα

Απόσπασμα