Βιβλιογραφία

«Η Θεσσαλία στον πόλεμο και στην Αντίσταση»

Συντάκτης

Μαργαρίτης, Γιώργος

Έτος Δημοσίευσης

2017

Τύπος

book section

Τίτλος Δημοσίευσης

Πόλεμος και Αντίσταση στη Θεσσαλία. Όψεις της ιστορίας της κατά τη δεκαετία του ’40

Σελίδες

25-46

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Τόπος

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα

Λέξεις κλειδιά