Βιβλιογραφία

“Specters of Fascism: The Rhetoric of Historical Analogy in 1968”

Συντάκτης

Mercer, Ben

Έτος Δημοσίευσης

2016

Τύπος

journal article

Τίτλος Δημοσίευσης

The Journal of Modern History

Σελίδες

96-129

Τεύχος

Τόμος

88

Εκδότης

Τοποθεσία

Απόσπασμα

Λέξεις κλειδιά