Βιβλιογραφία

"The Vectors of Postwar Victim Reparations: Relief, Redress and Memory Politics"

Συντάκτης

Ludi, Regula

Έτος Δημοσίευσης

2006

Τύπος

journal article

Τίτλος Δημοσίευσης

Journal of Contemporary History

Σελίδες

421-450

Τεύχος

3

Τόμος

41

Εκδότης

Τοποθεσία

Απόσπασμα