Βιβλιογραφία

Η ενηλικίωση μιας γενιάς. Νέοι και νέες στην Κατοχή και στην Αντίσταση

Συντάκτης

Βαρών-Βασάρ Οντέτ

Έτος Δημοσίευσης

2009

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Εστία

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα