Βιβλιογραφία

“The National Liberation Front (EAM), 1941-1947. A Reassessment”

Συντάκτης

Fleischer, Hagen

Έτος Δημοσίευσης

1995

Τύπος

book section

Τίτλος Δημοσίευσης

John O. Iatrides; Linda Wrigley (ed.), Greece at the Crossroads. The Civil War and its Legacy

Σελίδες

46-89

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Pennsylvania State University Press

Τοποθεσία

Pennsylvania

Απόσπασμα