Βιβλιογραφία

Εθνική Αντίστασις 1941-45

Συντάκτης

Αντωνόπουλος, Κοσμάς

Έτος Δημοσίευσης

1964

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα